FÖRETAGET    
     
HÅSAB  

HÅSAB är ett aktivt miljöföretag.

HÅSAB, Höörs Åkeri och Schakt AB är ett familjeföretag som startade i Höör för över 30 år sedan. Ägare är Greger och Bruno Ericsson.

Verksamheten omfattar transporter i olika former, anläggningsarbeten och hantering av avfall för industri och kommuner.
HÅSAB är också fastighetsägare. Den största fastigheten är Frosta Center där ett flertal olika företag är hyresgäster.
Utanför centrum finns återvinningsområdet där avfall och dess återvinningshantering sker. Denna verksamhetsdel ökar ständigt i omfattning. De komplicerade kraven på sortering och återvinning som är lagstadgat gör att utvecklingen blir mer och mer komplicerad och viktig i samhället. Avfall skall sorteras, återvinnas eller destrueras.

HÅSAB är ett miljöinriktat företag med stora entreprenaduppdrag för industri, detaljhandel, bostadsföreningar och kommuner när det gäller t.ex. avloppsanläggningar och fettavskiljning, trädgårdsanläggningar och markarbeten.