Entreprenadarbeten    
     
HÅSAB  

- för industri, detaljhandel, bostadsrättföreningar och kommuner vid t.ex. avloppsanläggningar och fettavskiljare, trädgårdsanläggningar och markarbeten.

Ring för mer information.